Bạn có muốn biết thêm về điều này?

Đặt câu hỏi của bạn cho chuyên gia của chúng tôi trong cuộc trò chuyện bên dưới

Issara Hanchana

Điều phối viên Kinh doanh

Thông tin được cung cấp ở đây chỉ dành cho mục đích thông tin và không nhằm mục đích cấu thành lời khuyên pháp lý. Tư vấn pháp lý nên được tư vấn pháp lý có chuyên môn cho tất cả các tình huống cụ thể.

Chào mừng đến với Belaws

Belaws là nền tảng công nghệ pháp lý đầu tiên phá vỡ mô hình công ty luật quốc tế để tăng giá trị cho cả khách hàng và luật sư. Chúng tôi có một nhóm luật sư chuyên gia theo các thông lệ và theo các quốc gia, những người có thể hợp tác cùng nhau trong các vấn đề xuyên biên giới. Chúng tôi sử dụng công nghệ kỹ thuật số để cải thiện việc cung cấp các dịch vụ pháp lý, giảm xích mích và giữ cho mô hình kinh doanh của chúng tôi tinh gọn. Khách hàng được hưởng các dịch vụ pháp lý chất lượng hàng đầu với mức giá hợp lý trong khi luật sư nâng cao hiệu quả của họ, đó là hai bên cùng có lợi.