Mã số thuế của bạn đã được gửi. Bây giờ chúng tôi sẽ tạo hồ sơ công ty của bạn và thông báo cho bạn sau khi hoàn tất. Vui lòng cho phép nhóm của chúng tôi thực hiện việc này tối đa 2 ngày làm việc. Bạn có thể truy cập trang tổng quan để theo dõi công việc của mình bằng cách nhấp vào địa chỉ email của bạn trên menu trên cùng.

ĐI ĐẾN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Yêu cầu công việc của bạn đã được gửi. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ hoàn nguyên cho bạn trong thời gian ngắn (thường trong cùng ngày và tối đa 2 ngày làm việc đối với các vấn đề phức tạp). Bạn có thể truy cập trang tổng quan để theo dõi công việc của mình bằng cách nhấp vào địa chỉ email của bạn trên menu trên cùng.

ĐI ĐẾN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Chào mừng đến với Belaws

Belaws là nền tảng công nghệ pháp lý đầu tiên phá vỡ mô hình công ty luật quốc tế để tăng giá trị cho cả khách hàng và luật sư. Chúng tôi có một nhóm luật sư chuyên gia theo các thông lệ và theo các quốc gia, những người có thể hợp tác cùng nhau trong các vấn đề xuyên biên giới. Chúng tôi sử dụng công nghệ kỹ thuật số để cải thiện việc cung cấp các dịch vụ pháp lý, giảm xích mích và giữ cho mô hình kinh doanh của chúng tôi tinh gọn. Khách hàng được hưởng các dịch vụ pháp lý chất lượng hàng đầu với mức giá hợp lý trong khi luật sư nâng cao hiệu quả của họ, đó là hai bên cùng có lợi.